Op vandaag wordt er geen livestream georganiseerd vanuit de gemeenteraad. Enkele aanwezige perslieden brengen live schriftelijk verslag uit van de gemeenteraadszitting. Alle geinteresseerden zijn welkom om de openbare zitting bij te wonen dit telkens de laatste maandagavond van de maand (vanaf 19:00) in de raadzaal, in het stadhuis van Menen. Na de agenda is er ruimte en tijd voor mondelinge vragen, ingediend door de raadsleden.

Het goedgekeurd verslag van de voorgaande zitting is ook telkens na te lezen op de website van de stad Menen; https://www.menen.be/dienstverlening-en-bestuur/bestuur/gemeenteraad