EINDELIJK! De laatste gemeenteraadszitting van 28 mei 2018 kwam er witte rook omtrent de langverwachte en -gevraagde financiele steun voor de jeugdbewegingen met eigen, verouderde jeugdinfrastructuur en lokalen. De knoop werd diezelfde middag doorgehakt op collegeniveau, waar tevens de bespreking van de budgetwijziging doorging.

De CD&V ploeg aan tafel ijverde van begin af aan mee om onze jeugd de nodige financiele impulsen te geven, richting verbeterde jeugdlokalen. Hoogtijd om ook hierop in te zetten, want investeren in stenen is ook rechtstreeks investeren in onze mensen! Naast een vernieuwde fuifzaal Park ter Walle kunnen nu ook de jeugdbewegingen op eigen terrein hun wekelijkse werking versterken en verder uitbouwen.

Jeugddienst, Jeugdraad de Klinke & de Bouwgroep

Reeds langere periode zijn het vooral de jongeren zelf, actief in onze jeugdbewegingen, gebundeld in de jeugdraad en/of de bouwgroep die concrete voorstellen aanleverden ten aanzien van de beleidsploeg. Een inventaris van de huidige lokalen en chronologie van aanpak, waarbij de hoogdringendste renovatie/nieuwbouw bovenaan komt te staan, is voor handen. De bewegingen onderling zijn het er over eens, samenwerken en krachten bundelen om voor iedere jeugdbeweging een kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden.

700.000 euro!

Dankzij de toegekende subsidie van 700.000 euro verspreid over 3 jaren, kan iedere beweging op eigen ritme de renovatie- of nieuwbouwplannen aanpakken. Zo zijn er bewegingen waarbij de concrete uitvoering eerstdaags kan starten, terwijl anderen nog flink aan het inzetten zijn op extra financiele middelen.

Succes aan onze jeugdbewegingen en alle betrokken actoren, ouders, volwassen begeleiders, lokale aannemers en noem maar op!