Na de nodige voorbereidingen te hebben getroffen, sloegen het arbeidsauditoriaat, de federale wegpolitie, dienst vreemdelingenzaken en andere inspectiediensten de handen in elkaar om op onze eigenste grenspostsite E17 te Rekkem een grootschalige actie op te zetten tav een gekende Letse transportfirma. De firma liet diens chauffeurs langere tijd kamperen op de site, in mensonterende omstandigheden en zonder enige (sanitaire) voorzieningen.

Vele stappen

Nog voor deze globale actie tot stand kwam, werden op lokaal niveau reeds verschillende stappen ondernomen om deze vermoedens van 'sociale dumping' aan te pakken.
Zo werd de Belgische contactpersoon van de firma uitgenodigd ten stadhuize, in het gezelschap van burgemeester en politie, om de nodige duiding te verschaffen. De firma bevestigde dat men inderdaad wekelijks met tientallen opleggers zich stationeert op de site, zonder daarbij Belgische wetgeving te schenden. Eveneens was er toen op korte termijn uitzicht op een eigen parkeersite in Calais, waar alle chauffeurs en opleggers met de nodige voorzieningen langere tijd terecht konden. Echter bleef onze grenspostsite tijdens weekends in grote getale ingenomen door de opleggers van de desbetreffende firma, met overlast voor de nabije omgeving en horeca. Vooral Oost-Europeaanse chauffeurs van deze firma maakten het weleens te bont, openbare dronkenschap, lieten enorme afvalbergen achter op het terrein en door gebrek aan publieke sanitaire voorzieningen zocht men ook hiervoor een oplossing in de nabije groenzone.
De politiediensten werden aangestuurd om periodieke controles uit te voeren en de site nauwgezet op te volgen.
Gezien de grenspostsite in beheer is van het Vlaamse gewest, heeft onze lokale politiezone Grensleie hier geen volwaardige bevoegdheid.
Al snel werden contacten gelegd met de federale politiediensten en inspectie- om deze pertinentie overtredingen te beëindigen.

Resultaat actie

Naast inbreuken op de wekelijke rusttijd, werd gesjoemeld met de tachografen en stootte men op voldoende indicaties van mensenhandel en sociale dumping. De firma liet o.a. de chauffeurs 6 weken aan één stuk werken voor een loon van 370 euro per maand.
Tijdens de actie werden 8 vrachtwagens onmiddellijk in beslag genomen.

Wat met de oude, verlaten grenspostsite ?

De CD&V ploeg is tevreden met de ondernomen stappen op lokaal als bovenlokaal niveau, waarbij de handen in elkaar geslagen worden om dergelijke schendingen en mensonterende situaties aan onze grenssite kordaat aangepakt worden.
Blijvende aandacht voor deze verlaten site blijft nodig.
Enkele jaren geleden beloofde onze toenmalige Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Crevits werk te maken van een volwaardige en vooral aantrekkelijke toegangspoort van ons Belgenland, van Vlaanderen. De daad werd bij het woord gevoerd en de oude, vervallen douanekantoren werden neergehaald. Investeerders werden geprikkeld om na te denken over een invulling van de site, ideeen borrelden volop. Iedereen was het er over eens, de nieuwe grenspostsite moet een ware aantrekkingspool worden waar grensoverschrijdende events en samenwerkingen kunnen botvieren.
Helaas brachten de Vlaamse verkiezingen uitstel in deze ontwikkeling. De huidige Vlaamse minister besliste om de site te Rekkem vooruit te schuiven, samen met de concessie van benzinestation Marke. Deze herziening is beoogd in 2021.
Gemiste kans !