De strijd tegen zwerfvuil en sluikafval is er eentje van lange adem, maar blijvende inzet is nodig!

CD&V wil blijven ijveren voor propere straten, nette pleintjes en een aantrekkelijke, groene leefomgeving. Niet enkel via stedelijke investeringen, uitbreiding mankracht in de groen- en milieudienst, maar ook vooral de vervuilers op hun verantwoordelijkheid durven wijzen. Netheid is een zaak en verantwoordelijkheid van ons allemaal en net daarom moeten we voldoende aandacht besteden aan bewustwording. Meer signalisatie, meer acties op het terrein, een grotere betrokkenheid creeren bij onze inwoners enzovoort.

Afgelopen beleidsperiode werden verschillende investeringen gedaan om de efficientie en doeltreffendheid van onze ruimdiensten te optimaliseren. Denk hierbij aan een extra elektrische bakfiets voor de groene ridders, afvalstofzuiger, heetwatermachine om onkruid nog effectiever te verdelgen, het afvalbakkenplan, groepsopruimacties enz.

"Mooimakers"

Samen met de afvalintercommunale MIROM slaat de stad de handen in elkaar om sluikafval en zwerfvuil het hoofd te bieden. Het Vlaamse project 'Mooimakers' biedt handvaten en concrete insteken om de aanpak van dit afval op lokaal niveau naar buiten te brengen. Enkele gemeenschapswachters en groene ridders uit Menen, die dagdagelijks vuilnis opruimen, willen aan de hand van deze werfdoeken, de inwoners en bezoekers bewust maken van de problematiek van vuilnis in de straten. De doeken zijn opgesteld aan onze invalswegen. Hopelijk draagt iedereen zijn steentje bij & kunnen de stadsmedewerkers rekenen op eenieders steun! CD&V gaat mee de weg vooruit!

Wil je ook aan de slag ?

Dan zijn er ook nog onze zwerfvuilvrijwilligers. Een groep inwoners zet zich vrijwillig in om op regelmatige basis zijn/haar directe omgeving of straat proper en rein te houden. Dit doen zij met gratis te verkrijgen opruimmateriaal, denk aan een grijper, handschoenen, vuilniszakken...
Het openbaar domein is groot en uitgestrekt, dankzij de bijdrage van deze groep bewoners kunnen de groene ridders voldoende tot meer inspanningen leveren op andere pijnpunten binnen onze stad.

Ad hoc of met uw vereniging een opruimactie organiseren, bij de milieudienst kunt u terecht voor gratis opruimmateriaal.