Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:

  • Belg zijn (op 1 augustus 2018);
  • In het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018);
  • Minstens 18 jaar oud zijn (op 14 oktober 2018);
  • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018)

Als niet-Belg kan je trouwens ook deelnemen aan de verkiezingen. Meer info kan via volgende link terugvinden; https://www.menen.be/nieuws/verkiezingen-2018-info-over-stemrecht-voor-niet-belgen

Let wel, iedereen die in de kiezerslijsten is opgenomen is verplicht om in het stembureau te verschijnen.