Verkiezingsprogramma 2018

Programmapijlers

Uit de volledige programmatekst werden per beleidsdomein enkele pijlers gefilterd. Dit maakt ons programma heel concreet en tegelijk in één klap overzichtelijk voor iedereen.
Onze ploeg hoopt de volgende jaren hierop verder te kunnen inzetten.

De pijlers kunt u hiernaast downloaden en bekijken! Graag!

 

Programmatekst

De volledige tekst met alle standpunten van CD&V Menen staan hierin vervat. Per domein staan we even stil bij de realisaties van afgelopen jaren en blikken we vooruit op wat (nog) beter moet.
De voorbije jaren werden vele zaadjes geplant en dossiers opgestart, echter is het werk nog niet af. We nemen de weg vooruit met onze stad en zijn klaar voor een nieuwe uitdaging!

Onze uitgebereide programmatekst kunt u hiernaast downloaden en bekijken! Graag!

Menen 2030, blik naar de toekomst!

Hier volgt een denkoefening gemaakt door onze ploeg richting 2030. Waar willen we staan met onze stad op vlak van burgerparticipatie, veiligheid, mobiliteit, huisvesting, stadsontwikkeling, gezondheid en welzijn en noem maar op!

Onze blik naar de toekomst kunt u hiernaast downloaden en bekijken! Graag!