Het campagnegebeuren van 2012 spitste zich toe op '10 werken';

Nieuwskomers integreren
Groene leefomgeving in een verstedelijkt gebied
Ruimte voor vrije tijd
Een veilige stad
Meer lokale tewerkstelling
Correct beleid
Beter wonen
Een bereikbare stad
Welvaart voor iedereen
Menen, stadje van leute en plezier

Lees er graag onze programmafolder op na.
Klik hiernaast om onze folder te lezen