Willy Ugille

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Bestuurslid, Voorzitter RVB Woonmaatschappij !MPULS, Lid Gecoro, Lid Stedelijke milieu- en toegankelijkheidsraden

  • Geboortedatum:

    20 februari 1952

Na 6 jaar lid van het Directiecomité van CVBA Ons Dorp werd ik begin 2013 voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij. Na de splitsing van Eigen Haard is Goud Waard eind juni 2017, waarbij het patrimonium van de deelgemeenten Lauwe en Rekkem bij Menen gevoegd werden en de nieuwe Woonmaatschappij !MPULS opgericht werd, kon ik er ook voorzitter blijven. Naast tal van kleine renovaties, worden er jaarlijks een 10 tal woningen grondig gerenoveerd. De woningen waarvan de kosten te hoog oplopen tegenover het behalen van de huidige normen en beoogde resultaat, worden verkocht of gaat men over tot vervangingsnieuwbouw.

Van Tyber tot Tyberpark: na een loopbaan van bijna 39 jaar bij Tyber, waar ik eerst 16 jaar werkte in de productie en vervolgens als preventieadviseur – milieucoördinator, kon ik eind 2010 met brugpensioen en sedert verleden jaar met pensioen. Na de vereffening van het bedrijf bleef ik nauw betrokken bij de organisatie van het Lyberty festival en de reünie van de oud werknemers, ingericht door CSA, voordat de afbraak gebeurde. CSA zorgde ook voor het opmaken van een filmdocumentaire over Tyber, waaraan ik ook mijn medewerking verleende, zodat dit stukje industrieel erfgoed bewaard blijft voor het nageslacht. De aanleg van het Tyberpark, met ruimte voor KMO, winkels en recreatie in een groene omgeving, volg ik ook van dichtbij.

Verenigingen en vrijwilliger: als secretaris van Beweging. Net Menen en Coöperatieve van de Gilde blijf ik mij samen met een aantal vrijwilligers inzetten voor de uitbating en in standhouden van onze lokalen, daarnaast ben ik ook actief binnen de werking van de VZW de Koekuit, compostmeester, hulp bij onderhoud moestuintje van kinderdagverblijf Wieltjeshove. Mijn doel is “ helpen waar ik kan en tussenkomen als het moet “.

Milieu en natuur: lid van de werkgroep Diefhondbos en was erbij van bij de eerste aanplantingen, bij het aanleggen van de paden en regelmatig ruimen wij zwerfvuil met de werkgroep in het bos.
Op de foto samen met enkele leden van de werkgroep: Luc Delem, Michel Werbrouck, Frans Vander Beken, Willy Ugille en kleindochters Aiko en Anouk.

Ook land- en tuinbouw is natuur: de weinige land- en tuinbouwers die ons nog resten en ons dagelijks voorzien van het nodige voedsel, moeten wij koesteren en de ons resterende open ruimte moeten wij maximaal vrijwaren.